Omaishoitajille

Omaishoitaja pitää huolta läheisestään, joka ei selviydy arjesta omatoimisesti erityisen hoivan tarpeen, kuten sairauden tai vammaisuuden takia. Omaishoito takaa sen, että hoidettava voi elää kotonaan mahdollisimman pitkään. Koska omaishoitotilanne voi olla raskas ja ympärivuorokautisesti sitova, on omaishoidon tukeen turvautuminen yksi keino ehkäistä omaishoitajan uupumista.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoidettavalle annettavat palvelut ja omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tukea voi hakea Tampereella kunnan sosiaalitoimistosta seuraavasti.

Omaishoitajalla on oikeus pitää kolme vuorokautta vapaata kalenterikuukautta kohti ja vapaan toteuttamiseksi kunta järjestää asiakkaan sijaishoidon. Palveluseteli on vaihtoehto niille asiakkaille, jotka eivät pidä lakisääteistä vapaata täysinä vuorokausina. Palveluseteli sisältää asiakkaalle kotiin annettavan hoidon omaishoitajan ollessa poissa.

Kotipalvelu Kehrälintu on hyväksytty omaishoidon tuen vapaan osavuorokautisen hoidon palvelusetelituottajaksi. Yhdellä palvelusetelillä saat palvelua seuraavan hinnaston mukaisesti:

Arkisin

07.00 – 18.00

3 t 30 min

Arkisin

18.00 – 22.00

3 t

Viikonloppuisin

07.00 – 18.00

3 t

Viikonloppuisin

18.00 – 22.00

3 t

Yöhoito

22.00 – 07.00

2 t

Kun olet saanut setelin omaishoidon tukitoimistosta, voit tilata palvelun suoraan meiltä soittamalla numeroon 0504372574 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@kehralintu.fi.Voit myös käyttää yhteydenottolomaketta.

Kun olet saanut setelin omaishoidon tukitoimistosta, voit tilata palvelun suoraan meiltä soittamalla numeroon 0504372574 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
info@kehralintu.fi Voit myös käyttää yhteydenottolomaketta.