Vanhuksille kertyy iän ja elämänkokemuksen myötä paljon arvokkaita elämäntaitoja, kuten tunteita, valintoja, oivalluksia ja tekoja. Elämän varrella eteen tulee monenlaisia tilanteita ja haasteita, joissa on joutunut tekemään valintoja. Kaikki valinnat eivät välttämättä ole olleet edes oikeita, mutta niistä on oppinut jälkikäteen. Ikäihmisten kokemuksista ammennettuja kullanarvoisia elämänohjeita halutaan mieluusti ihmisten tietoisuuteen, joten Ikäinsituutti ja sen Eloisa ikä -avustusohjelmaan kuuluva Elämäntaidon eväät –hanke(RAY 2015-2017) järjestävät Elämäntaidot esiin –kampanjan. Kampanjan kautta on tarkoitus tuoda esiin vanhusten elämänkokemusta sekä psyykkisen hyvinvoinnin ja mielen hyvinvoinnin taitoja.

Kampanjaan voi osallistua vanhus kertomalla elämäntaidoistaan tai kuka tahansa kysymällä niistä. Osallistuessa ikääntyvän ihmisen tulee miettiä jokin elämäntaito, joka tuo iloa, voimaa tai mielekkyyttä elämään tai jokin asia, jonka on oivaltanut iän myötä. Kampanja haastaakin kaikki kysymään iäkkäiltä ihmisiltä, mikä on heille tärkeä elämäntaito ikääntyessä.

Vastaukset voi lähettää kampanjan facebook-ryhmään, sähköpostitse (elamantaidotesiin@ikainstituutti.fi) tai lähettää vastaukset postin kautta. Kampanjaan on mahdollista osallistua myös järjestämällä Elämäntaidot esiin –keskustelutilaisuuden joko vapaamuotoisesti tai kampanjan vinkkilistan avulla. Kampanja on käynnistynyt ystävänpäivänä 14.2. ja jatkuu vielä 14.4. asti.

Osallistujien kesken arvotaan palkintoja koko kampanjan ajan ja sen päätteeksi palkitaan yksittäisiä osallistujia ja yhteisöjä. Lopuksi kampanjan kautta kootuista elämäntaidoista kootaan kokoelma, jossa nousee esiin ikäihmisten elämäntaitojen monipuolisuus. Kotipalvelu Kehrälintu on mukana kampanjassa, osallistu sinäkin!

Lisätietoja kampanjasta: http://www.ikainstituutti.fi/kampanjat/elamantaidot+esiin+-kampanja/

Blogi6.3.2016

-Jenni
Markkinointiassistentti
Team Kehrälintu