Usein vanhuksille tulee yllätyksenä, että kotipalveluiden hyödyntämisestä voi saada veroetua tai vaihtoehtoisesti tätä etua ei vain muisteta käyttää. Yleisimmät edut ovat arvonlisäverottomuus sekä kotitalousvähennys, joihin kumpaankin liittyy erilaisia ehtoja ja ohjeistuksia. Kotipalvelu Kehrälintu päätti tehdä aiheesta juttusarjan blogiinsa, jotta tieto eduista kulkeutuisi sitä tarvitseville asiakkaille. Ensimmäisessä osassa käsittelemme arvonlisäverotonta palvelua, ja ensi viikolla voi tutustua tarkemmin kotitalousvähennykseen.

Arvonlisäverolain mukaan arvonlisäveroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen myynnistä. Lain tavoitteena on turvata vanhusten kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään, sillä alv-vapaus antaa myös pienituloisille mahdollisuuden avun palkkaamiseen. 24 % alennus on merkittävä säästö: esimerkiksi Kehrälinnun palveluhinnastossa arvonlisäveroton hinta on 26,20 €, kun palvelu kustantaa normaalisti 32,50 € (uusi hinnasto voimassa 1.7. alkaen). Alvittomuus koskee kotipalvelun tukipalveluita, kuten siivous-, ruokaostos-, kuljetus-, saattaja- tai lumenluontipalveluita. Arvonlisäveron maksuvapauden voi saada tilanteesta riippuen myös määräajaksi.

Blogi13.6.2016

Arvonlisäverottoman palvelun hankkimiseen kuuluu kolme ehtoa, joiden tulee täyttyä ennen kuin palveluita voi ostaa ilman alvia:

1. Ensimmäinen ehto liittyy ostajaan. Alvitonta palvelua voi saada vain, jos toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia joko pysyvästi tai tilapäisesti, eikä vanhus pärjää tästä syystä kotonaan omin voimin. Palveluita tarjoavan yrityksen tehtävänä on arvioida oikeus alvittomaan palveluun. Esimerkiksi muistisairaus tai aivoinfarkti voi olla hyvä peruste alvittoman palvelun saamiseen.

2. Toinen ehto liittyy palveluita tuottavaan yritykseen. Yrityksen tulee olla rekisteröity kunnan yksityisten sosiaalihuoltopalveluiden antajien rekisteriin. Kotipalvelu Kehrälintu kuuluu sekä Tampereen kaupungin että Kangasalan kunnan kotipalvelun tukipalveluiden tuottajien rekisteriin. Lisäksi yrityksellä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Kehrälinnun omavalvontasuunnitelman voit lukea täältä.

3. Kolmas ehto on yhteistyössä laadittu kirjallinen sopimus sekä hoito- tai palvelusuunnitelma asiakkaan ja yrityksen välillä. Siihen tulee sisältyä sosiaalihuollon tarpeen peruste, kuvaus palvelujen käyttäjän toimintakyvystä ja palvelun tarpeesta sekä tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli toisin sanoen sopimuksessa tulee eritellä, mitä palveluita asiakas aikoo ostaa, ja kuinka paljon.

Asuminen kunnallisessa palvelutalossa ei estä alvittomien palveluiden ostamista yksityiseltä yritykseltä, mutta palvelusetelin käyttäjällä ei ole oikeutta alv-verottomuuteen. Voit kysyä lisätietoa ALV 0% palvelusta meiltä, ikäihmisten neuvonta- ja palvelupiste Kotitorilta (Tampere) tai Jalmarin Kodon Ikäpisteeltä (Kangasala). Voit myös lukea siitä lisää Kehrälinnun sivuilta.

Asiakkaille arvonlisäverottomuus on todella hyvä etu, sillä palvelusta saa alvittomuuden lisäksi myös kotitalousvähennyksen. Lue kotitalousvähennyksestä lisää ensiviikolla!

Digital marketing on the tablet

Lähteet:

https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Arvonlisaverotus/Yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_arv(25131)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Sosiaalihuoltopalvelujen_arvonlisaverotu(17776)
http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/281979-kuka-saa-siivousta-ilman-arvonlisaveroa
http://www.vanhusneuvosto.fi/?page_id=54
http://plaza.fi/tietopankki/talous/kotitalousvahennys-ala-maksa-kotipalveluista-liikaa
http://seniorinfo.fi/ikaantyville-kotipalveluita-ilman-liikevaihtoveroa/

-Jenni
Markkinointiassistentti
Team Kehrälintu