Viime viikolla Kehrälinnun blogissa alkoi juttusarja kotipalvelua käyttäville vanhuksille hyödyllisistä veroeduista. Ensimmäisessä osassa käsiteltiin arvonlisäverotonta palvelua, joka on merkittävä etu vanhuksille, joiden toimintakyky on esimerkiksi sairauden tai iän vuoksi heikentynyt (lue juttu täältä). Tällä viikolla käsittelemme kotitalousvähennystä.

Ostaessasi palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä, jonka suuruus on 45 % ostamasi työn suuruudesta. Yrityksen tulee olla ennakkoperintärekisteriin merkitty, jotta voidaan varmistaa yrityksen verojen maksu. Voit hyödyntää kotitalousvähennyksen sekä arvonlisäverollisista ja arvonlisäverottomista palveluista, mutta vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta (ALV 24 %). Kotitalousvähennyksen voi saada tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista, mutta ei kuitenkaan terveyspalveluista. Esimerkiksi fysioterapeutin ja lääkärin käynneistä tai kotisairaanhoidosta ei saa vähennystä. Voit hakea kotitalousvähennyksen myös Kehrälinnun kotipalveluista.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2400 euroa per henkilö. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa vuodessa. Voidaankin laskea, että maksimivähennyksen saa, jos ostetuiden palveluiden työn osuus on yhteensä noin 5555 euroa: (5555 x 45 %) – 100) = 2399,75. Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi saada kotitalousvähennystä yhteensä 4 800 euroa. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle, jotta omavastuu vähennetään vain kerran.

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse ja se myönnetään sinä vuonna, jona asiakas maksaa korvauksen palvelusta kyseistä palvelua tuottavalle yritykselle. Teetetyt työt ja maksetut palkat ilmoitetaan esitäytetyssä veroilmoituksessa, jolloin verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja asiakas saa hyödyn veronpalautuksena. Vaihtoehtoisesti voi myös hakea ennakonpidätysprosentin alentamista kotitalousvähennyksen perusteella eli muutosta verokorttiin.

Lisäksi kotitalousvähennys koskee työtä, joka on tehty omien tai puolison vanhempien/isovanhempien käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajanasunnossa. Tästä voi hyötyä etenkin silloin, kun palveluiden käyttäjä ei maksa veroja tai vähennyksen yläraja tulee vastaan. Kulut tulee maksaa kuitenkin itse, jotta saa vähennyksen omaan verotukseen, jolloin vanhemmat tai isovanhemmat eivät voi kustannuksia maksaa. Kotitalousvähennystä ei saa kunnan tuottamista palveluista eikä myöskään palvelusetelin käyttäjällä ei ole oikeutta kotitalousvähennykseen.

Juttusarja veroeduista päättyy tähän, mutta vastaamme mielellämme kaikkiin kotitalousvähennystä ja arvonlisäverotonta palvelua koskeviin kysymyksiin. Muistakaa hyödyntää veroetunne Kehrälinnun palveluja ostaessa!

Blogi20.6.2016_2

Lähteet:

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys
https://www.veronmaksajat.fi/Asunto-ja-auto/Kotitalousvahennys
https://www.veronmaksajat.fi/Asunto-ja-auto/Kotitalousvahennys/Kotitalousvahennykseen-oikeuttava-tyo/
http://plaza.fi/tietopankki/talous/kotitalousvahennys-ala-maksa-kotipalveluista-liikaa
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/kotitalousvahennys

-Jenni
Markkinointiassistentti
Team Kehrälintu