Omaishoitaja pitää huolta läheisestään, joka ei selviydy arjesta omatoimisesti erityisen hoivan tarpeen, kuten sairauden tai vammaisuuden takia. Usein omaishoitotilanne tulee vastaan esimerkiksi ikääntyvistä vanhemmista huolehtivien lasten kohdalla. Omaishoito takaa sen, että hoidettava voi elää kotonaan mahdollisimman pitkään. Koska omaishoitotilanne voi olla raskas ja ympärivuorokautisesti sitova, on omaishoidon tukeen turvautuminen yksi keino ehkäistä omaishoitajan uupumista. Omaishoitajan ja hoidettavien olisi hyvä olla perillä mahdollisuuksistaan saada apua, joten keräsinkin infopaketin aiheesta Kehrälinnun blogiin.

Suuri osa auttamisesta tapahtuu ilman virallisia tukimuotoja, vaikka omaishoitoon onkin lakisääteisiä tukia saatavilla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoidettavalle annettavat palvelut ja omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tukea voi hakea Tampereella kunnan sosiaalitoimistosta seuraavasti. Jos kunta myöntää hoidettavalle omaishoidon tukea, kunta ja omaishoitaja tekevät tuesta toimeksiantosopimuksen. Omaishoitosopimuksen liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tukeen sisältyy aina rahana suoritettava hoitopalkkio sekä hoidettavalle annettavia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi kodinhoitoapu, jota me Kehrälinnulla tarjoamme. Joissain kunnissa, kuten Tampereella, voi saada palveluja varten myös palveluseteleitä.

Hyödynnä palveluseteliä!

Omaishoitajalla on oikeus pitää kolme vuorokautta vapaata kalenterikuukautta kohti ja vapaan toteuttamiseksi kunta järjestää asiakkaan sijaishoidon. Palveluseteli on vaihtoehto niille asiakkaille, jotka eivät pidä lakisääteistä vapaata täysinä vuorokausina. Palveluseteli sisältää asiakkaalle kotiin annettavan hoidon omaishoitajan ollessa poissa. Tähän kotihoitoon kuuluvat kaikki Kehrälinnunkin tarjoamat palvelut henkilökohtaisesta hoivasta ja ulkoiluavusta kotiaskareisiin.

Palveluseteleitä voidaan käyttää sijaishoitajan palkkaamiseksi kotiin niin moneksi tunniksi kuin asiakkaan valitsema palveluntuottaja palvelua tarjoaa. Muun muassa me Kehrälinnussa tarjoamme palvelua palvelusetelillä seuraavasti.

Palveluseteli

Asiakas tilaa itse palvelun palvelutuottajalta saatuaan setelin omaishoidon tukitoimistosta. Palvelusetelin arvo on sata euroa. Palveluseteliä kannattaa ehdottomasti käyttää hyödyksi, sillä kaikissa kunnissa sitä ei ole tarjolla. Voit kysyä koska tahansa lisätietoa omaishoidon tuesta ja palveluseteleistä meiltä (info@kehralintu.fi)!

-Jenni
Markkinointiassistentti
Team Kehrälintu

Lue lisää:
http://www.omaishoitajat.fi/omaishoidon-tuki-0
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/omaishoidon-tuki.html
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/omaishoidon-tuki/palvelusetelit.html